Contact with us


  Adampol S.A. (HQ)

  Usługowa 3 15-521 Zaścianki,
  Poland
  www.adampolsa.com.pl

  Adampol S.A. Gdańsk

  Euro China Train
  ul. Usługowa 33, 80-530 Gdańsk, Poland

  Wolny Obszar Celny
  Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk, Poland

  Małaszewicze Teminal

  Wolny Obszar Celny
  Małaszewicze Małe
  21-540 Małaszewicze,
  Poland